viataromaneasca.eu
Breviar editorial
Epica universalis. Filoane interpretative intramilenare, de Geo Vasile, EIKON, București, 2018, 392 pagini. „Stimulator de conștiințe” și de unicități – așa îi pare a fi criticului, traducătorului italienist Geo Vasile profilul (multifațetat) al scriitorului în epoca disoluției globalizate, în care