viataromaneasca.eu
BLOCAJUL EMIȚĂTORULUI ÎN FIVE O’CLOCK ȘI ART. 214
În teoria comunicării, Jakobson [1964: 83 ș.u.] dezvoltă triada emițător – mesaj – receptor, stabilită de K. Bühler, insistând asupra funcției poetice, fără a intra în amănunte privind emițătorul și receptorul. Ar fi de observat că, în cazul comunicării literare, fiecare din cele două instanțe, impl