viataromaneasca.eu
Atitudini poetice
A defini atitudinile literare ale unui scriitor înseamnă a-i preciza poziția în raport cu materia literară, reală ori fictivă, și în raport cu sistemul de norme ale creației literare existente în epoca în care acesta a publicat/creat. Chiar și la o sumară trecere în revistă a volumului Auguralia, E