viataromaneasca.eu
Despre Eminescu într-o nouă formulă
La distanță de amplele planări speculative în frunte cu cele ale unor G. Călinescu, I. Negoițescu, C. Noica, precum și de mai recentele abordări pozitiviste alunecînd spre pedanterie, Alex Ștefănescu ne recomandă un Eminescu al unui contact i-mediat, de lector care-și propune a-l parcurge „poem cu p