viataromaneasca.eu
CLUJUL LITERAR DUPĂ MAREA UNIRE*
Un istoric literar trebuie să fie un cercetător atent al presei literare din epoca investigată. Unul dintre cei mai devotați și mai harnici istorici literari, Mircea Popa, ilustrează în chip exemplar această aserțiune. Lăsând la o parte monografiile sale literare, să notez că ultimele sale apariții