viataromaneasca.eu
În căutarea Poemelor
Mircea Petean este nu doar poet, ci şi un gânditor, un cărturar de formaţie filosofică. Faptul transpare cu evidenţă din volumul său dedicat numeroaselor călătorii de care a avut parte (La drum!, Floreşti-Cluj, Limes, 2016), fără a se înstrăina însă de sinele său poetic: „Sunt doar un contemplativ a