veryhealthywater.net
Ang Pangunahing 8 Puntos sa Istruktura ng Komisyon
Ang Enagic® ay isang pribadong kompanyang Hapon na matagal nang naitatag. Simula ng itatag ni Hironari Oshiro ang kompanya noong 1974, nagtuon ang kompanya sa mga kalidad na produkto at pandaigdigang pagpapalawak. Sa Hilagang Amerika lamang, may mga tanggapan sa Los Angeles, Honolulu, New York, Chicago, at Dallas. Laganap sa lahat ng dako, may mga sangay sa Nuevo Leon Mexico, Düsseldorf Germany, Vancouver BC, Hong Kong, at Japan!