vertigu.com
Baldosas marellas - Vërtigu
Non, nun era esto. Ben sei que condo Tom Wolfe ou Truman Capote falaban de convertir a realidá en materia de creación nun se referían á súa espectacularización valleira. Col novo periodismo, cua non ficción, nun tentaban de poñer un espeyo frente a os pedazos más insinificantes da vida, sinón daqué ben distinto: atrapazar as …