velikiprasak.com
Intervju sa Biljanom Stojković (I deo)
Na osnovu svih dosadašnjih podataka, verovatnoća da ćete preuzeti gen iz GMO, nakon što ga pojedete i svarite, jednaka je verovatnoći da će vam se to isto desiti sa bilo kojom „prirodnom“ hranom. D…