velikiprasak.com
Broj 28 – Sadržaj
VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 28 – Decembar 2018. godine S A D R Ž A J Nije pitanje da li će vaš posao biti automatizovan, već kada Intervju sa Biljanom Stojković…