velikiprasak.com
Hronika
Darvinizam je, naravno, isuviše tačna naučna činjenica da bi Sinodu bila prihvatljiva. 26. maj 2017. Sinod Srpske pravosavne crkve (SPC) saopštio je da je na Saboru razmotrio “izlišan i u suštini b…