velikiprasak.com
Heroina iranskih protesta
Na ovaj ili na onaj način, društva evoluiraju, krećući se često na tom putu po svojevrsnoj sinusoidi približavanja i udaljavanja od civilizacijskih normi. Istorija nas uči da promene u rigidnim sis…