velikiprasak.com
Šta je HAARP sistem i da li je povezan sa promenom vremenskih prilika
Orginalni članak: Šta je HAARP sistem i da li je povezan sa promenom vremenskih prilika? Upravo je istraživanje i kontrola jonosfere u centru istraživanja HAARP projekta, a sa ciljem postizanja kva…