velikiprasak.com
Broj 24 – Sadržaj
VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 24 – Decembar 2017. godine S A D R Ž A J Na šta misliš kada kažeš “ja verujem” Šta je HAARP sistem i da li je povezan sa promenom vr…