velikiprasak.com
Intervju sa Arminom Navabijem, osnivačem sajta Atheist Republic
Većina ljudi oko mene takođe nije naročito praktikovala verske obrede. Ja sam ipak želeo da se baš-baš pobrinem da nikako ne završim u paklu. To je večito mučenje. Armin Navabi je osnivač sajta i F…