velikiprasak.com
Broj 22 – Sadržaj
VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 22 – Jun 2017. godine S A D R Ž A J Intervju sa Bobom Živkovićem Broj 22 – Hronika 3 jednostavna primera koji dokazuju da je evoluci…