velikiprasak.com
Specijal 13 – Bezbožni humor
Posle mnogih uspešnih reklama Koka-kola rešila da napravi jednu neviđenu i da razbije sve konkurente. I najzad, marketinški stručnjaci se dosete da bi bilo dobro da u tekst molitve, umesto „daj nam…