velikiprasak.com
Čudo preobraćenja na samrtnoj postelji
Izvor: The New Yorker “The fantasy of the deathbed conversion” Hičens je hrišćanstvo video kao tek nešto više od društvenog virusa sa zanimljivim književnim nijansama. Nešto ranije ovog…