velikiprasak.com
Što ISIS stvarno želi (V DEO)
Religija uvijek dozvoljava mnoga tumačenja, a pobornici Islamske Države našli su se u nezavidnoj situaciji zbog onog koje su odabrali. Bude li propisno obuzdana, Islamska će Država vjerojatno biti …