velikiprasak.com
Broj 19 – Sadržaj
VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 19 – Septembar 2016. godine S A D R Ž A J Što ISIS stvarno želi (V DEO) Autor: Grejem Vud (Graeme Wood) Intervju sa Stašom Koprivico…