velikiprasak.com
Dragićević: O ateizmu kao filozofskoj poziciji
Čovek se pre ponaša kao sunđer nego kao slobodna i misleća individua. Gospodine Dragićeviću, ne treba Vas posebno predstavljati, naši čitaoci Vas znaju kao jedno od najprepoznatljivih lica domaćeg …