velikiprasak.com
Broj 18 – Sadržaj
VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 18 – Jun 2016. godine S A D R Ž A J Što ISIS stvarno želi (IV DEO) Autor: Grejem Vud (Graeme Wood) Intervju sa Markom Ekmedžićem (II…