velikiprasak.com
Pet razloga da verujemo da Isus nije postojao
Izvor: 5 Reasons to Suspect Jesus Never Existed Sve veći broj stručnjaka otvoreno preispituje ili se aktivno protivi tezi da je Isus postojao. Većina istoričara smatra da jevanđelja Novog zaveta pr…