velikiprasak.com
Evolucija Ĩoveka – Migracije i mutacije
Izvor: ArsTechnica: The human migration out of Africa left its mark in mutations Nakon što su se savremeni ljudi pojavili u Africi, manje populacije su se odatle granale i uspostavile staništa u Az…