velikiprasak.com
Specijal 9 – Bezbožni humor
Odluči Bog da pošalje Devicu Mariju na zemlju da vidi kako je dole među ljudima. Pošalje je na neku žurku i naredi joj da se javlja na svakih sat vremena i da mu podnosi izveštaj kakvo je stanje. N…