velikiprasak.com
Vaspitanje i obrazovanje u periodu humanizma i renesanse
Renesansa je period koji podržava dugotrajnu prosvetnu revoluciju i želju za stvaralačkom progresijom društva Renesansa (preporod) označava period novog vremena, bujanje života nakon mračnog srednj…