velikiprasak.com
Intervju sa Aleksandrom Lambrosom I deo
Mene samo zanima da li se tridesetih govorilo o radikalnim ili umerenim nacistima? Politika Koliko ti je u stvaranju slike o problemima u Srbiji pomoglo to što si Srbiju počeo da posmatraš sa stran…