velikiprasak.com
Ontološki argument
Zamišljaš da nešto postoji, dakle to postoji Ontološki argumenti su argumenti za postojanje Boga koji se uglavnom pojavljuju u hrišćanskoj teologiji. Tačan kriterijum za klasifikaciju ontoloških ar…