velikiprasak.com
Klasične religijske logičke greške
Pri debati sa religioznima najinteresantnije je to da ne postoji religiozni argument koji ne sadrži barem jednu klasičnu logičku grešku. Očekivali biste u potpunosti da onaj ekstremniji i manje obr…