velikiprasak.com
Intervju sa Predragom Stojadinovićem
Uspeh religije je direktno proporcionalan neuspehu obrazovanja. Koja je definicija logike? Postoji više definicija logike. Što se mene tiče, najdraža definicija mi je iz rečnika: „Logika je pravi i…