velikiprasak.com
Argument iz vere
Veruješ da nešto postoji, dakle to postoji Argument iz vere je argument za postojanje boga. Ova logička greška nastaje kada se tvrdi da možemo da znamo da postoji bog kroz veru. Čak i kada bi to bi…