velikiprasak.com
Tolerancija netolerancije I deo
U blogovima koje pišem, dve se teme izdvajaju kao ubedljivo dominantne – islam i hrišćanstvo. U reakcijama na njih ističe se jedna pojava koju karakteriše kako učestalost i upornost tako i predvidi…