velikiprasak.com
Dole objektivnost
Ne smemo da čuvamo tradiciju koja je suprotna humanim vrednostima. Objektivne teškoće i subjektivne slabosti bila je jedna od omiljenih mantri nekadašnjih komunističkih rukovodilaca kad god je treb…