velikiprasak.com
(Ne)sletanje na Mesec
Da li su ljudi sleteli na Mesec 1969. godine? Nisam sasvim siguran. Nisam tada bio na Mesecu. A da li su lažirali odlazak na Mesec? Prilično sam siguran da nisu. Zato što NISU MOGLI. Holivudski red…