velikiprasak.com
Genetički modifikovani organizmi, čega se treba bojati, a čega ne
Biranjem i ukrštanjem mutanata kroz generacije, uzgajivači su proizveli kokoške koje nose jaja tokom cele godine, krave koje daju ogromne količine mleka, svinje koje daju mnogo više mesa nego njiho…