velikiprasak.com
Konvergentna evolucija
Konvergentna evolucija: tetrodotoksin i evoluciono iznalaženje istih rešenja za slične probleme Konvergentna evolucija podrazumeva razvoj sličnih osobina i sličnih organa sa istim funkcijama kod vr…