velikiprasak.com
Broj 10 – Hronika
12. mart 2014. Ispod Hrama Svetog Save, na 1.800 kvadrata, dovršava se izgradnja crkve vizantijskog stila i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati patrijarsi. Podsećamo da je su upr…