velikiprasak.com
Intervju sa Hemantom Mehtom
Pitanje Božijeg postojanja je sporedna stvar u odnosu na opasnosti koje prete od religioznih ekstremista… – Šta mislite zašto je procenat ateista najviši među ljudima koji se bave priro…