velikiprasak.com
Evolucija Ĩoveka (III deo)
Teorija Evolucije teorijaevolucije.com Naša vrsta, Homo sapiens sapiens, postoji tek nekih dve stotine hiljada godina. V Homo ergaster Poslednji deo ljudskog stabla predstavlja savršenu tranziciju.…