velikiprasak.com
Trapavi povratak entropijskog argumenta (II deo)
Drugi zakon termodinamike neprimenjiv na univerzum u celini, jer on važi samo za zatvorene sisteme, a univerzum nije zatvoreni sistem. Druga greška koju Smit ističe u Robinsovom konceptu „entropijs…