velikiprasak.com
Evolucija čoveka (II deo)
Homo habilis je bio prvi predak modernog čoveka koji je imaosposobnost govora. III Australopithecus i Paranthropus Australopitekusi obuhvataju više vrsta, među kojima je i A. afarensis, naš najvero…