velikiprasak.com
Karl Segan
Objavio je preko 600 naučnih radova i članaka, a bio je autor, koautor ili urednik više od 20 knjiga. Karl Edvard Segan (Carl Edward Sagan, 1934–1996) je bio američki astronom, astrofizičar, kosmol…