velikiprasak.com
Intervju sa Oliverom Milosavljević
Olivera Milosavljević Zašto su međunacionalne tenzije u Kraljevini kulminirale u II Svetskom ratu kroz ekstremno nacionalističke pokrete? Sam fašizam koji je tridesetih godina postao svetski pokret…