velikiprasak.com
Evolucija čoveka – I. deo
Stablo ljudske vrste je veoma razgranato i ne nalikuje direktnoj liniji koja vodi od majmuna do modernog čoveka. Teorija evolucije povezuje sav živi svet u jednu veliku celinu. Najpre pomoću upored…