velikiprasak.com
Hronika progona nehrišćana
311. Imperator Galerije, u poslednjoj godini svoje vladavine donosi “Edikt o toleranciji” kojim obustavlja proganjanje hrišćana koje je pun zamah imalo u vreme Dioklecijana i koje je sam Galerije p…