velikiprasak.com
Duga senka cara Konstantina
O caru Konstantinu bezmalo sve znamo iz dela istoričara i vizantologa, jer je obeležio doba ranog hrišćanstva i bacio senku na hrišćanstvo i ranu Crkvu do naših dana. Jubilej 1700. godina od Milans…