velikiprasak.com
Nemoral (a)teizma
U svesti verujućeg logički sled biva izvrnut naglavce: prvo postoji bog, zatim čovekova bogobojazan i tek naposletku, čovekovo „uredno“ moralno postupanje Poglavar Srpske pravoslavne crkve, Irinej,…