velikiprasak.com
Neinteligentni dizajn
Jedan deo vernika uporno negira teoriju evolucije i teoriju o formiranju kosmosa. Oni tvrde da su naša planeta i život na njoj mogli da nastanu samo kao božje delo. Po tom mišljenju, svet je toliko…