velikiprasak.com
Crte modernog mišljenja u "novom ateizmu"
1. Moglo bi se reći da su napadi militantnih islamskih fundamentalista 11. septembra 2001. i cvetanje radikalnog evangelizma pokrenuli buđenje kritičke racionalnosti manifestovane intelektualnim i …