velikiprasak.com
Psihološke implikacije putovanja na Mars kod astronauta
Uvod U toku druge polovine dvadesetog veka, kada je započelo „svemirsko doba“ i kada je čovek uspeo da se otrgne sili Zemljine gravitacije, tehnološki razvoj kretao se neverovatnom brzinom. Tako je…